Stand van zaken Flex eindejaarswisseling 2016 > 17

De feiten over flex laten zien dat uitzendwerk meer bijdraagt aan de arbeidsmarkt dan menigeen in de politiek zich realiseert. Wat opvalt is, dat binnen de werkzame beroepsbevolking het aandeel mensen dat via uitzendwerk werkt al jaren stabiel is op 3%, maar ondertussen helpt de uitzendbranche wel 30% van de mensen vanuit de WW duurzaam aan het werk. 70% van de WW’ers is drie jaar later nog aan het werk.

De groei van flex wordt niet veroorzaakt door meer uitzendkrachten, maar door groei van het aantal tijdelijke contracten en het aantal zzp’ers.

Het optimisme van werkgevers over de werkgelegenheid in Q1 2017 is sinds 2008 niet zo groot geweest, volgens de arbeidsmarktbarometer.

Het Centraal Planbureau verwacht verdere economische groei in 2017; de werkloosheid daalt komend jaar naar 5,3%.

De Tweede Kamer voelde Staatssecretaris Wiebes aan de tand over de werkwijze met de Wet DBA. Het kabinet tilt de verduidelijking van de handhaving Wet DBA over de verkiezingen heen, bleek donderdag jl., na het Kamerdebat. De aanbevelingen van de commissie Boot worden niet op kort
e termijn vertaald naar een reparatie van de Wet DBA.